Meststoffen

Meststoffen voor bemesting van uw tuin
Wij brengen in combinatie met Topgazon uit Rolde onder de naam meststoffen / plantenvoeding een aantal 100% natuurlijke plantenvoedingen voor gazon, sier- en moestuin op de markt.

Plantenvoeding wordt geleverd aan zowel particulieren als hoveniers en professionele beheerders van openbaar groen. Bij de ontwikkeling is samengewerkt met diverse deskundigen op gebied van bodem en plantenteelt en bedrijven uit de praktijk. Nog steeds vinden diverse testen plaats om de produkten nog verder te verbeteren.

Beste tuin meststoffen

Het ontstaan van de beste ecologische bio mest voor uw tuin
Aan de wieg van de meststoffen en plantenvoeding stond een unieke visie op plantenvoeding, welke nog steeds het uitgangspunt is van de productenreeks: Elke plant leeft in een symbiose met vele organismen in de bodem. Vele nuttige bacteri├źn en schimmels zorgen er voor dat de voedingsstoffen in de grond beter beschikbaar komen voor de plant. Bovendien zijn ze van belang voor een goede bodemstructuur en een optimale vocht- en zuurstofvoorziening. Een actief, gezond en goed functionerend bodemleven versterkt de weerstand van planten tegen allerlei ziekten en plagen. Men moet dus niet alleen de plant voeden, maar ook het (juiste) bodemleven stimuleren. De reeks meststoffen / plantenvoeding doet dat, met vitale en goed groeiende planten als resultaat.

Gezonde planten, gezonde vruchten
Een gazon en andere planten in de tuin hebben jaarlijks voeding nodig, en dus is bemesting nodig. Het gebruik van kunstmest wordt echter afgeraden, o.a. omdat het veel zouten bevat die het nuttige bodemleven kunnen verstoren. Tevens is het risico op verbranding groot. Kunstmest leidt tevens tot verschraling van de bodem, de werkingsduur is erg kort, spoelt gemakkelijk uit, en de productie van kunstmest kost erg veel energie. Mest / plantenvoeding is samengesteld uit een uitgekiende reeks puur natuurlijke voedingsstoffen welke een uniek fermentatieproces hebben ondergaan. Door dit proces worden de van nature traag vrijkomende voedingsstoffen uit natuurlijke mest beter en sneller beschikbaar gemaakt. De productie van plantenvoeding is tevens zeer duurzaam energiearm. Er kan optimaal geprofiteerd worden van alle voordelen welke de natuur zelf al in zich heeft en de natuurlijke kringloop in de tuin gazon wordt weer wat beter gesloten. Mest / plantenvoeding zorgt dan ook voor een evenwichtige en gezonde plantengroei. Na verloop van tijd zal men tevens een veel betere bodemstructuur en waterhuishouding gewaar worden.

Gezond bodemleven is zichtbaar
Tuinbemesting / plantenvoeding bevat 4 soorten artikelen en is hiermee geschikt voor elke tuintoepassing en bodemgesteldheid. Een unieke mix van gefermenteerde mestsoorten, zeewier, algen, een hoogwaardige natuurlijke kalkbron en een aantal andere organische stof bronnen zijn de basis voor deze reeks 100% natuurlijke meststoffen. In tegenstelling tot vele andere langzaam-werkende meststoffen worden er geen diermeel, bloedmeel, verenmeel of beendermeel gebruikt. Overigens is het mogelijk om ook de zeewier en kalk als enkelvoudig, ongemengd product, te leveren naast de meststof / plantenvoeding.

Quickstart

Quickstart bemesting is een VLOEIBARE plantenvoeding welke gemaakt is van gefermenteerde mestsoorten, aangevuld met algenextract en zeewierextracten. Door het unieke proces van fermentatie zijn de vele voedingstoffen uit de mest zeer snel beschikbaar. De werkingssnelheid van dit 100% natuurproduct komt overeen met die van kunstmest. Ideaal dus om te gebruiken wanneer men snel resultaat wil zien of wanneer er een extra groeistoot nodig is.

Quickstart bevat een rijk pallet aan mineralen, sporen- elementen, alginaten, natuurlijke anti-oxidanten, vrije aminozuren en een breed scala aan andere nuttige stoffen voor elke plant. De gebruikte zeezwierextracten worden niet alleen via de bodem opgenomen, maar eventueel ook via het blad. Zeewier heeft naast een werking als plantenvoeding vele gunstige eigenschappen voor de plant. Zo wordt de aanmaak van o.a. de bladgroenkorrels vergroot. Dit kan bijvoorbeeld ideaal zijn bij schaduw. Na toediening valt al snel de diepere groene kleur van het gras of planten op. De zeezwierextracten uit Quickstart zijn zeer effectief gebleken in de strijd tegen diverse ziekten en plagen (o.a. schimmels en aaltjes) en andere stress-omstandigheden. De toegevoegde algen en zeewier bevat veel ijzer en versterken de moswerende werking bij gebruik op het gazon.

Tuinbemesting

Kan als startgift in het voorjaar worden gegeven, of wanneer men snel effect van de bemesting wil zien. Het product wordt afgeleverd in jerrycans van 5 liter en in flessen van 1 liter, en kan dan verdund met water met een gieter worden toegediend. De eerste gift kan worden gegeven, afhankelijk van de tijd van het voorjaar, vanaf half maart. Bij een goede bodemvruchtbaarheid, of wanneer men reeds een goede bodemgesteldheid heeft opgebouwd, kan hierna uitsluitend gebruik worden gemaakt van een van de bemestingskorrels uit de reeks omdat die de werking van Quickstart plantenvoeding dan al zeer snel overnemen.

Mest universele plantenvoeding

Voor een intense kleur van bloem en groen voorziening. Universele tuinbemesting is een korrel welke wordt gemaakt van een unieke mix van gefermenteerde mestsoorten. Het is een geleidelijk werkende meststof voor elke tuin of gazon waarvan de bemestingstoestand van de bodem in orde is en er eigenlijk alleen onderhoudsbemesting nodig is. Universeel is door het unieke fermentatieproces van de grondstoffen iets sneller werkzaam dan de meeste andere langwerkende meststoffen. In de praktijk is dan ook gebleken dat de gehalten van 4% stikstof, 3% fosfor en 3% kali ruimschoots voldoende zijn voor een goede onderhoudsbemesting in de tuin. Drie giften per jaar, te beginnen half maart en daarna om de 10 weken geeft de juiste groei en vitaliteit van de planten, en een snelle start in het voorjaar.Ideaal bemestingsplan per 10 vierkante meter bij normale bodemgesteldheid.

Meststoffen plus

Tuinbemesting plus is een langzaam werkende korrelmix voor elke tuin of gazon. Aan de gefermenteerde mestsoorten is onder andere zeewier en een natuurlijke kalk-bron toegevoegd. Zeewier wordt al eeuwenlang als een hooggewaardeerde meststof toegepast en is bijzonder rijk aan vele mineralen en sporen-elementen. Bovendien bevat het diverse componenten die de plant helpen bij de afweer tegen allerlei stress-momenten (bijvoorbeeld droogtestress) en aantasting door schimmels, bacterien en insekten. Het hoge gehalte ijzer uit het zeewier versterkt bovendien de moswerende werking. De toegevoegde kalk-bron maakt het product compleet, omdat de zuurgraad mede de activiteit van het bodemleven en de opneembaarheid van de voedingsstoffen bepaalt. Mest plus kan bij elke bodemgesteldheid worden toegepast, maar met name op wat schraler en/of licht verzuurde gronden. Wanneer men dit product consequent gebruikt in situaties waarin de bodemgesteldheid goed is, houdt men de zuurgraad van de grond goed op peil en is een jaarlijkse bekalking overbodig.

Mest super bemesting

Mest super is een korrel welke een dubbele hoeveelheid zeewier en kalk bevat, met daarnaast een zeer snel werkende stikstofbron. De stikstof uit dit product komt voor een groot deel snel vrij, de overige componenten wat langzamer. Bemesting super wordt met name ingezet op zure en schrale gronden, of wanneer men in het voorjaar een snelle groeistart wil forceren in combinatie met een kalkbemesting.

Gebruiksaanwijzing meststoffen

Voor een optimaal resultaat wordt geadviseerd de meststoffen / plantenvoeding 3 maal per jaar te verstrekken. Wanneer het gras begint te groeien (meestal zo rond half maart) kan men beginnen met het geven van de plantenvoeding. Als eerste gift wordt geadviseerd: 3 x per jaar bemesten en de tuin is een sieraad 1 liter Quickstart bemesting per 10 vierkante meter, in combinatie met 1 kg korrel. Welke soort dat moet zijn is afhankelijk van de bodemgesteldheid, maar in de meeste gevallen is dat de Tuinbemesting plus, omdat men daarmee tevens voortdurend de kalkbemesting uitvoert. Tien weken na de 1e gift een herhalingsgift van 1 kg korrel per 10 vierkante meter. Men kan evt. tussendoor een klein beetje meststoffen gebruiken wanneer men wat extra groei of kleur wil hebben, of voor een groeistoot. Tien weken na de tweede gift, maar niet later dan half september kan men de derde en laatste gift toedienen. Aangeraden wordt dan om niet meer de bemesting super te gebruiken omdat de gewassen dan juist weer in de najaars- of winterstand moeten worden gebracht. Toediening van de producten bij voorkeur vlak voor een regenbui, anders licht beregenen na toedienen. Ervaar het verschil na gebruik van mest / plantenvoeding.

Technische informatie

Omdat het hier gaat om natuurlijke meststoffen die een uniek fermentatieproces hebben ondergaan, kunnen er lichte afwijkingen in de gehalten voorkomen. Door het fermentatieproces is er een product ontstaan wat de plantenvoeding snel maar langdurig af zal geven. Ook zal het bodemleven er snel op reageren. Praktijkresultaten laten na verloop van tijd een gezonde bodem zien met de juiste structuur en een evenwichtige en gezonde plantengroei als gevolg. De meststoffen laten de natuur optimaal en langdurig haar werk doen! Als u, uw gazon gaat bemesten dient u 1 Kg per 10 m2 uit te strooien.